Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 7 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 8 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 9 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 10 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 11 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 12 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 13 Warning: Undefined variable $pathl in /customers/e/a/d/bjornwahlstromsfond.se/httpd.www/include/meny.inc on line 19
 


 
211015
Bankgirokonto och Plusgirokonto
BankGirokonto: 5089-5606 PlusGirokonto: 194 48 37-2
211015
Stipendier
Stipendiet Stålbjörnen delas tills vidare inte ut. Styrelsen har beslutat att årligen dela ut 2 st stipendier om 25 000 kronor vardera till författare av bästa examensarbete. Nominering utses av LTU och skall avse föregående års uppsatser angående gruvverksamhet och järnframställning. Stipendierna delas ut under LTU:s högtidsvecka i november.
211015
Beviljade anslag
Sedan starten har stiftelsen beviljat och betalat ut anslag med nära 9 miljoner kronor. Huvuddestinatärer har varit Stiftelsen Teknikens Hus och Avdelningen för Stålbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Dessutom har stipendiet Stålbjörnen delats ut med 50 000 kronor per år under åren 2004-2011, 2013 och 2015, totalt 500 000 kronor.
211015
Nästa styrelsesammanträde
Nästa möte med Stiftelsens styrelse är utsatt till den 21 april 2022.
211015
Ansökningar
Styrelsen har beslutat att inte bevilja anslag till studieresor innan program gällande resmål och aktiviteter är fastställt och godkänt. För att behandlas vid nästa beslutstillfälle skall ansökningar vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 april 2022STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FOND